Naam Plaatsaflopend sorteren Categorie Omschrijving
Oudervereniging Balans

Regio Friesland

Oosterboeren 10

9873 TG

GERKESKLOOSTER

900-202 00 65

balansfriesland@gmail.comwww.balansdigitaal.nl

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Stichting Op-stap

Compagnonsstrjitte 56

8401 RT

GORREDIJK

06-207 090 43

laurens@op-stap.nuwww.op-stap.nu

Stichting Op-stap is een zorgboederij waar dagbesteding, woensdagmiddagopvang, weekendopvang en vakantieopvang wordt geboden aan kinderen met een beperking.

Zorgboederij De Meezinger

Goatum 3

9001 ZB

GROU

06-142 902 68

demeezinger@hotmail.comwww.zorgboeren.nl/zorgboerderij-de-meezinger

Zorgboerderij de Meezinger biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking, dagzorg aan ouderen en leer-werktrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meerwaarde Zorgboerderij de Meezinger: deskundige, persoonlijke begeleiding, grote diversiteit aan zinvolle werkzaamheden, kleinschalige zorg op maat. Zorgboerderij de Meezinger is in het bezit van het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien!'.

Kids2care kinderthuiszorg

Warmoltsstrjitte 89

9281 PM

HARKEMA

0512-35 55 28

info@kids2careharkema.nlwww.kids2care.nl
opvoeding en ontwikkeling

Kids2care kinderthuiszorg bv is een gespecialiseerde particuliere kinderthuiszorgorganisatie. Zij bieden kinderthuiszorg speciaal voor kinderen met een 'extraatje'. Op deze manier kunnen zij u helpen om uw acuut of chronisch zieke kind thuis te verplegen, verzorgen, begeleiden en ondersteunen. Zo kan uw kind langer thuisblijven, sneller naar huis uit het ziekenhuis, vaker thuis zijn en kunt u weer even alleen ouder zijn.

Drok Dwaande

Warmoltsstrjitte 35

9281 PL

HARKEMA

06-279 919 81

info@drokdwaande.nlwww.drokdwaande.nl
werken en leren
De Schakel-educatief

Jacob Catsstraat 16

8862 BS

HARLINGEN

085-877 82 81

contact@karinwagteveld.nlwww.karinwagteveld.nl
opvoeding en ontwikkeling
Baccarav

Paardenmelkerij, handelsstal en zorgboerderij

Dorpsstraat 6

8432 PC

HAULE

06-414 873 07

stoeterijbaccarav@live.nlwww.stoeterijbaccarav.nl
werken en leren
Gespecialiseerd Centrum Informatieverwerkings Stoornissen

K R Poststraat 131

8448 EB

HEERENVEEN

0513-74 50 51

info@g-cis.nlwww.g-cis.nl
diagnose en behandeling
Uniek Talent

Dagbesteding

Dubbele Regel 16

8441 AP

HEERENVEEN

06-464 411 33

uniektalant@live.nlwww.uniektalent.net

Kleinschalige, creatieve dagbesteding voor mensen met een beperking of psychische problematiek.

GGZ Wonen

Van Cuyckstraat 36

8442 AM

HEERENVEEN

0513-62 23 23

www.ggzfriesland.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren
werken en leren

GGZ Friesland biedt hulp aan mensen met psychische problemen. GGZ Continue zorg district Heerenveen beschikt over een beschermende woonvorm voor mensen met autisme. De beschermende woonvorm is bedoeld voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, zolang er maar begeleiding beschikbaar is.

Talant

Trambaan 10

8441 BH

Heerenveen

0513 - 643800

info@talant.nlwww.talant.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren
opvoeding en ontwikkeling

Mensen met een verstandelijke beperking helpen hun eigen leven te leiden, dat is kort gezegd waar de visie en missie van Talant op neerkomen.
Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant.
Talant biedt ook behandeling aan clienten extern.
Bij Talant wonen en werken ook clienten met autisme. Binnen Talant zijn aandachtsfunctionarissen autisme die specifieke kennis hebben op het gebied van autisme, deze kennis bijhouden en uitdragen o.a. door middel van het geven van scholingen. Ook houden zij zich bezig met advisering ten behoeve van clienten.

MoleMann Mental Health

Heerenveen

Amelandlaan 181

8443 CA

HEERENVEEN

0513-63 36 88

heerenveen@molemann.nlwww.molemann.nl

Molemann Mental Health Clinics is een AWBZ-erkende polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen. Iedereen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen, zoals (een vermoeden van) ADHD, autisme of depressie.

Pura Vida Buitengewoon

Arnoldistraat 1

8448 PP

HEERENVEEN

06-417 190 42

info@puravidabuitengewoon.nlwww.puravidabuitengewoon.nl

Pura Vida Buitengewoon biedt kleinschalige dagbesteding

Op 'e Timpe

Tempelreed 14

8762 PK

HIESLUM

0515-56 00 63

info@opetimpe.nlwww.opetimpe.nl

Stichting Zorg en Leerbedrijf Op 'e Timpe is een kleinschalige organisatie voor werk, dagbesteding, opleiding en integratie van mensen met een beperking.

Scauting Coaching & Detachering BV

Scauting

Voltastraat 7

7901 LJ

Hoogeveen

0528-705051

info@scauting.nlwww.scauting.nl
wonen en logeren
werken en leren

Scauting zet zich in voor gemiddeld tot hoogbegaafde mensen met autisme. Wij bieden ambulante begeleiding bij het wonen, leren en werken. Daarnaast hebben wij een dagbestedingsproject welke is gericht op het ontwikkelen van jouw talenten. Onze visie is dat mensen met autisme volop mee kunnen draaien in de maatschappij. Zij moeten deel uit kunnen maken van een netwerk waarin wonen, werk en vrije tijd samen komen; Binnen Scauting hanteren we de OPA methodiek, Oprecht Persoonlijke aandacht, het gaat om jou en wij bieden de begeleiding die het best bij jou past. Onze individuele begeleiding is er op gericht om jouw zelfredzaamheid te vergroten. Onze begeleiders werken niet vóór jou maar met jou.  Niet zorgen voor, maar zorgen dat…. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website.

Zorgboerderij het Hooivak

Kooiweg 3

8896 JL

HOORN TERSCHELLING

0562-44 81 07

info@hooivak.nlwww.hooivak.nl

Zorgboerderij Het Hooivak verleent persoonlijke ondersteuning aan mensen met een beperking. De doelgroep is groot, kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 4 jaar, jongeren en dementerende ouderen zijn welkom op Het Hooivak. De aard van de ondersteuning is geheel afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de zorgclient.

Rijschool Van Buuren

Dr. Plesmanstraat 2

9254 CP

HURDEGARYP

06-260 943 97

info@rijschoolvanbuuren.nlwww.rijschoolvanbuuren.nl

Rijschool van Buuren verzorgt rijlessen voor mensen met en zonder een beperking.

Stella Mares

Ieswei 13

9258 CT

JISTRUM

06-144 490 20

info@stellamares.nlwww.stellamares.nl

Stella Mares is een Zorgatelier. Het biedt 'Kleinschalige creatieve dag- en vrijetijdsbesteding'.

De Blauwe Vogel

Activiteiten & Begeleiding

Appelhoflaan 19

8501 ER

JOURE

0513-41 14 34

pijlnet@hetnet.nlwww.deblauwevogeljoure.nl
opvoeding en ontwikkeling
It Lytshûs

Brinkreed 1

8411 ZD

JUBBEGA

06-281 002 53

info@itlytshus.nlwww.itlytshus.nl
werken en leren
DOKS

Dag- en vrijetijdsbesteding

Wolter Jagerswijk 8a

8411 WL

JUBBEGA

0516-46 20 98

info@doksjubbega.nlwww.doksjubbega.nl

Doks is aangesloten bij de zorgboerderijen en biedt dag-en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, een psychische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en een stoornis in het autisme spectrum.

Het reizende koffertje

Praktijk voor creatieve therapie en jeugdhulpverlening

Harlingerweg 5

8821 LD

KIMSWERD

0517-43 42 96

info@hetreizendekoffertje.nlwww.hetreizendekoffertje.nl
opvoeding en ontwikkeling

Het reizende koffertje biedt creatieve hulpverlening op maat aan: kinderenjongeren die willen werken aan zelfvertrouwen, kinderenjongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals PDDNOS of ADHD, kinderenjongeren die hun sociale vaardigheden willen verbeteren, kinderen met rouw of verdriet, kinderen die te maken hebben met pesten en kinderen die angstig zijn.

Stichting Onbeperkt

't Heale Paed 20

8723 AG

Koudum

0514-52 20 82

stichtingonbeperkt@gmail.comwww.stichtingonbeperkt.nl

Stichting Onbeperkt is een aangepaste zwemstichting in de Zuid-Westhoek van Friesland. Stichting Onbeperkt biedt bewegen in het water aan voor iedereen met een lichamelijke- of zintuigelijke beperking, chronische aandoening of autisme.

Educratief

Dennenstraat 57

8924 CG

LEEUWARDEN

06-160 602 47

info@educratief.nlwww.educratief.nl
opvoeding en ontwikkeling
ZO!zorgoplossingen

Praktijk voor kinder-, jeugdpsychologie en orthopedagogiek

Achter de Hoven 114e

8933 AK

LEEUWARDEN

058-280 09 20

info@zo-zorgoplossingen.nlwww.zo-zorgoplossingen.nl

ZO! is een praktijk voor psychologie en orthopedagogiek (1e en 2e lijns GGZ en AWBZ zorg) waar diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt gegeven aan gezinnen, kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar. ZO! richt zich op de categorieen psycho-sociaal, psychiatrie en (licht) verstandelijke gehandicapten zorg. Specialisaties zijn adoptie, psychotrauma, hechting, ADHD, autisme, cognitieve functietraining en opvoedingshulp.