103 organisaties gevonden

Gewoon Happy! integratieve psychotherapie

Laagdrempelige vorm van therapie die het ‘kind, de ouders zelf’ centraal stelt, want ieder mens heeft hulpbronnen in zich die misschien nog niet door hem of haar ontdekt…

Gezondheidscentrum Nijlân H. bij de Weg, psychiater

Zelfstandig Gevestigd Psychiater (ZGP) werkzaam in Leeuwarden.

GGZ In de Bres

In de Bres bij psychische problemen.

Helianthus Zathe

Werk en Dagbesteding in en rondom een luxe Bed&Breakfast op een prachtige boerderij in een sfeervolle omgeving.

Herder Outdoor

Herder Outdoor is een kleinschalig en jong buitensportbedrijf dat zich bezighoudt met buitensport en bushcraft activiteiten.

Het reizende koffertje

Het reizende koffertje biedt creatieve hulpverlening op maat.

Het Sleutelbos

Het Sleutelbos biedt kleinschalige dagbesteding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking.

Hoeve Hoogland

Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid, met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren.

It Lytshûs

Begeleiding voor ‘jong’ volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of ASS.

Kids2care kinderthuiszorg

Kids2care kinderthuiszorg bv is een gespecialiseerde particuliere kinderthuiszorgorganisatie.

Kinnik Kind en jeugd GGZ

Kind en jeugd tot 18 jaar: poliklinische behandeling, dagbehandeling kliniek, wonen autisme.

Logeerhuis Heerenveen

Kinderen tussen 4 en 18 jaar met gedragsproblemen (ADHD en autisme). Het gaat om logeeropvang, naschoolse opvang en individuele begeleiding.

Logeerhuis Hjem

Sneek biedt HJEM kleinschalig wonen aan mensen met een verstandelijke beperking.

Logeerhuis Krollefier

In logeerhuis Krollefier zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar van harte welkom voor een weekend logeren.

Mama Vita regio Drachten 

Mama Vita is een landelijk netwerk voor moeders van een kind met autisme.

MeiDy

Ambulante zorg en ondersteuning, jongerencoach en een ouder & kind huis.

MoleMann Mental Health

Molemann Mental Health Clinics is een AWBZ-erkende polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen. Iedereen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen, zoals (een vermoeden van) ADHD,…

Op ‘e Timpe

Stichting Zorg en Leerbedrijf Op 'e Timpe is een kleinschalige organisatie voor werk, dagbesteding, opleiding en integratie van mensen met een beperking.

Oudervereniging Balans (regio Friesland)

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút

Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking & dagbesteding in een agrarische setting.

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen.

Praktijk Buitenpost

Centrum Ambulant Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost.

Reik

Reik is een expertise- en behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Rijschool Van Buuren

Rijschool van Buuren verzorgt rijlessen voor mensen met en zonder een beperking.

RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie)

De RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie) is voor jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaten.

Rondomzorg

Rondomzorg slaat de slag tussen zorg verlenen, creativiteit, verbinding en dicht bij jezelf blijven.

SKL Wille!

SKL Wille! biedt speciale kinderopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Somar Sociale Marktplaats

Somar is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke enof lichamelijke beperking. Somar staat voor de sociale marktplaats.

Stella Mares

Stella Mares is een Zorgatelier. Het biedt 'Kleinschalige creatieve dag- en vrijetijdsbesteding'.

Stichting Autisme Campus

De droom van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken, zodat de jongeren op…

Stichting Onbeperkt

Stichting Onbeperkt is een aangepaste zwemstichting in de Zuid-Westhoek van Friesland.

Stichting Samendracht

Stichting Samendracht is een ouderinitiatief en biedt een woonvorm met begeleiding voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een normaal tot hoger IQ

Stichting Sprank

Sprank is een christelijke zorginstelling en geeft op' Wenwille' woonbegeleiding aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Stichting Zorg op Maat

ZoM begeleidt kwetsbare mensen in deze samenleving met het houden van de regie over hun eigen leven.

Stumass

Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen.

Synaeda

Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

1 2 3