103 organisaties gevonden

Talant

Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin - op…

Therapeutische zorginstelling De Oase

De Oase is een therapeutische zorginstelling voor kinderen/jongeren.

Uniek Talent

Kleinschalige woonlocatie met dagbesteding

V.O.F. de Aanleg

Dagbesteding voor jongeren.

Verkeersschool Sijtsma

Verkeersschool Sijtsma beschikt over een moderne lesauto met automatische transmissie. Geschikt voor mensen met Autisme.

Wielzicht Dagbesteding

Wielzicht Dagbesteding biedt dagbesteding aan kinderen met een beperking tot 12 jaar.

ZO! zorgoplossingen, Praktijk voor kinder-, jeugdpsychologie en orthopedagogiek

ZO! is een praktijk voor psychologie en orthopedagogiek (1e en 2e lijns GGZ ) waar diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt gegeven aan gezinnen, kinderen en jongeren tot ongeveer…

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum biedt dagbesteding en onderwijs.

Zorgboederij De Meezinger

Zorgboerderij de Meezinger biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking, dagzorg aan ouderen en leer-werktrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Zorgboederij De Weidevogel

Zorgboerderij De Weidevogel biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij ‘t Boerehiem

Zorgboerderij 't Boerehiem biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Tevens zijn er 2 aangepaste vakantiehuizen.

Zorgboerderij ‘t Hummelhûs

’t Hummelhûs is een kinderopvang en levert zorg op maat op twee prachtige boerderij-locaties.

Zorgboerderij ‘t Lemsterhop

t Lemsterhop biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij Berne Wille

Berne Wille biedt (individuele) begeleiding en kortdurend verblijf aan cliënten, vanaf vijf jaar, met een mentale en/of (in mindere mate) fysieke beperking.

Zorgboerderij De Bokkesprong

Zorgboerderij De Bokkesprong biedt dagbesteding en logeeropvang aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij De Bouwhoeve

Zorgboerderij De Bouwhoeve biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij De Buorren

Zorgboerderij de Buorren biedt een veilige plek aan cliënten. De cliënt krijgt ondersteuning in de alledaagse levensbehoeften en bij het creëren van een rol binnen de maatschappij.

Zorgboerderij De Flint

Zorgboerderij De Flint biedt 24 uurszorg op het gebied van wonen, werken, logeren en dagbesteding aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Zorgboerderij De Fochtel

Leer-werk-woon boerderij de Fochtel biedt dagbesteding leer-werk trajecten aan op het agrarische bedrijf.

Zorgboerderij De Gaegelpolle

Zorgboerderij De Gaegelpolle is een ambachtelijk agrarisch bedrijf aan de rand van Oosterwolde.

Zorgboerderij De Noardewyn

Bessenkwekerij De Noardewyn is een fruitbedrijf met als hoofddoel het kweken van blauwe bessen voor de verse consumptie. In deze boerderij is in 2005 ook een zorgboerderij (cliënten…

Zorgboerderij De Poartepleats

Kinderopvang, de avontuurlijke opvang voor uw kind. Waar het buitenleven en dieren een belangrijke plek innemen in de dagelijkse routine.

Zorgboerderij de Twa Buken

Zorgboerderij De Twa Bûken biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de vorm van dagbesteding en weekend opvang voor kinderen.

Zorgboerderij Donia State Wester

Zorgboerderij Donia State Wester biedt zorg aan in de vorm van dagbesteding en wonen op de boerderij.

Zorgboerderij Frondida

Woon-zorgboerderij Frondida is een kleinschalig, beschermd wonen initiatief. 

Zorgboerderij het Hooivak

Zorgboerderij Het Hooivak verleent persoonlijke ondersteuning aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij het Pompsterryt

Zorgboerderij het Pompsterryt is een woonplek voor mensen met een beperking.

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet biedt dagbesteding, logeeropvang en wonen.

Zorgboerderij It Swin

Zorgboerderij It Swin biedt dagbsteding, dagverzorging aan kinderen en volwassenen.

Zorgboerderij Moai Seldsum

Zorgboerderij Moai Seldsum biedt dagbesteding en wonen.

Zorgbureau Stabiel

Zorgbureau Stabiel biedt ambulante begeleiding door een erkende clientondersteuner.

1 2 3