Reik

Reik is het expertisecentrum in Friesland en Groningen voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Voor deze kinderen, jongeren en volwassenen is onze maatschappij best ingewikkeld. Bij sommige struikelblokken loopt het leven vast. Reik is er voor situaties die zich niet (meer) vanzelf oplossen. Als expertise- en behandelcentrum versterken wij de eigen kracht op de momenten dat dat de cliënt vastloopt. Reik haar aanbod is gericht op zelfredzaamheid op alle levensgebieden. Dit geldt voor alle leeftijden en van lichte tot zware hulpvragen. Op de website is het actuele hulpaanbod te vinden.

Contactgegevens

Adres
Trambaan 10, 8441BH Heerenveen
Telefoon
Email
Website