Factor 5

Factor 5 is een organisatie die ambulante persoonlijke begeleiding biedt aan jongeren en jong-volwassen met multi-problematiek. Deze problematiek kan zich op het lichamelijke of psychische vlak bevinden. Er wordt gewerkt met de volgende 5 leefgebieden: - Psychisch functioneren en welzijn, Lichamelijk functioneren en welzijn, Sociale relatie en maatschappelijke participatie, Woon en leef omgeving, Ontwikkelings perspectief.

Contactgegevens

Adres
Postbus 146, 9200AC Drachten
Telefoon
Website