Wie zijn wij?

Autisme Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband van organisaties die de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen met autisme en hun naasten duurzaam willen ondersteunen.

illustratie - Autisme Netwerk Friesland

Missie en Visie

Het Autisme Netwerk Friesland beoogt dat het participeren in de maatschappij voor mensen met autisme in alle levensfasen op een geïntegreerde manier vorm krijgt. Zij vindt de zelfredzaamheid van mensen met autisme en hun omgeving van belang. De zorg, ondersteuning en mogelijkheden voor mensen met autisme dient in Friesland alle levensgebieden en alle levensfasen te beslaan. De communicatie en vormen van ondersteuning zou meer op elkaar aan moeten sluiten, zodat er een duidelijke overgang is van bijvoorbeeld basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, beroepsgericht onderwijs naar werk en behandeling naar begeleiding vice versa. Op deze manier zorgt iedereen voor een duidelijke overgang wat een positief effect kan hebben op het functioneren en doorlopen van de levensfasen.

Het Autisme Netwerk Friesland positioneert zich zodanig dat de missie en visie van het Netwerk actief blijft bij de deelnemende organisaties, waardoor de missie gerealiseerd wordt door de deelnemers van het netwerk. Het Netwerk zet zich in voor zichtbaarheid en bekendheid binnen de provincie Friesland om zo de samenwerking te bevorderen tussen alle betrokkenen. Tevens om elke organisatie voor mensen met autisme goed vindbaar te laten zijn. Soepele doorstroming is de meerwaarde van deze samenwerking.
Bovenstaande zal mogelijk meerdere jaren in beslag nemen wil het beklijven in de provincie.

 

Doelstellingen

  • Het hulp aanbod voor mensen met autisme in Friesland passend en sluitend maken op alle levensgebieden in alle levensfasen.
  • Het aanbod van organisaties in Friesland zichtbaar maken voor elkaar, mensen met autisme en hun netwerk.
  • Gezamenlijk activiteiten ontplooien ter bevordering van de samenwerking voor en met mensen met autisme.
  • Het signaleren van knelpunten in de provincie en waar het kan, actie op ondernemen.