Het reizende koffertje

Het reizende koffertje biedt creatieve hulpverlening op maat aan: kinderenjongeren die willen werken aan zelfvertrouwen, kinderenjongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals PDDNOS of ADHD, kinderenjongeren die hun sociale vaardigheden willen verbeteren, kinderen met rouw of verdriet, kinderen die te maken hebben met pesten en kinderen die angstig zijn.

Contactgegevens

Adres
Harlingerweg 5, 8821LD Kimswerd
Telefoon