Integrale Vroeghulp Friesland

Het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp inzetten voor kind en ouders of verzorgers.

Voor wie is Integrale Vroeghulp? Voor iedereen die zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van een jong kind tussen 0 tot 7 jaar. Wij denken mee over wat... • Er met een kind aan de hand is; • Het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen; • Ouders nodig hebben om het kind goed te begeleiden; • De gezinsleden nodig hebben als er een kind is dat extra zorgen met zich mee brengt; • Nodig is voor een goede samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het kind.

Contactgegevens

Adres
Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden
Telefoon