Logeerhuis Krollefier

In logeerhuis Krollefier zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar van harte welkom voor een weekend logeren.
Logeerhuis Krollefier staat open voor alle kinderen en jongeren met een beperking, waaronder kinderen met ADHD, ADD, een stoornis in het autistisch spectrum, al dan niet in combinatie met andere beperkingen. Wij kijken naar het kind, als een uniek persoon en naar zijn of haar mogelijkheden. De stoornis en/of beperking is ondergeschikt aan de manier waarop we met de kinderen omgaan.

Contactgegevens

Adres
De Lange Jacht 15, 9244HM Beetsterzwaag
Telefoon