Stichting Onbeperkt

Stichting Onbeperkt is een aangepaste zwemstichting in de Zuid-Westhoek van Friesland. Stichting Onbeperkt biedt bewegen in het water aan voor iedereen met een lichamelijke- of zintuigelijke beperking, chronische aandoening of autisme.

Contactgegevens

Adres
t Heale Paed 20, 8723AG Koudum
Telefoon