Stichting Samendracht

Stichting Samendracht is een ouderinitiatief en biedt een woonvorm met begeleiding voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een normaal tot hoger IQ

Contactgegevens

Adres
Walta 26, 9202JN Drachten
Telefoon