Vereniging PAS organiseert op zaterdag 21 augustus 2021 een contactdag Autisme in Leeuwarden. Gezellig en informeel contact met lotgenoten.

We verzamelen op Station Leeuwarden
tussen 12:15 en 12:45 uur.
(In centrale hal)

Of kom zelf naar de locatie:
Grand Caf  De Friesche Club,
Ruiterskwartier 57,
8911 BP Leeuwarden
van 13:00 tot 17:00 uur

Kosten
Deelname aan de contactdag kost € 3,00 per persoon voor niet-leden. Consumpties op locatie voor eigen rekening. ’s Avonds kan naar keuze in gezelschap met elkaar gegeten worden (kosten voor eigen rekening).

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via contactdag.leeuwarden@pasnederland.nl. Houdt voor wijzigingen onze website in de gaten: pasnederland.nl

De PAS contactdagen zijn bedoeld voor volwassen (18+) normaal of hoger begaafde personen met een vorm/diagnose van autisme. Wij verwachten van bezoekers dat zij zelfstandig kunnen deelnemen.