INTER-PSY biedt geestelijke gezondheidszorg middels behandeling, begeleiding en diagnostiek aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.

Briljant Brein, praktijk voor denkstimulering

Doelgroep:
Leeftijd: vanaf 3 jaar (hoe jonger, hoe beter…)
Iedereen die moeite heeft met leren: van kinderen/mensen met een verstandelijke beperking tot een hoogbegaafd persoon en alles wat hier tussen in zit. Denk hierbij aan: ontwikkelingsachterstand, leerachterstand, ASS (PDD-NOS, ADD, Asperger, klassiek/ internaliserend autisme), kinderen die het op school niet kunnen bijbenen, die de stof niet goed kunnen oppikken omdat ze de uitleg niet begrijpen (dit geldt voor zowel regulier als speciaal onderwijs (veel kinderen op het so heb ik alsnog het lezen, schrijven en rekenen geleerd ondanks dat so aangaf dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde), maar ook hoogbegaafde kinderen die alles aan komt waaien omdat ze het snel kunnen verwerken lopen op een gegeven moment vast als het moeilijker wordt omdat ze niet weten welke (denk)stappen ze moeten zetten om tot de oplossing te komen.

Werkwijze:
Samen kijken waarom iets je niet lukt: wat heb je nodig om het wel te kunnen leren. We kijken naar wat je wel kunt en niet naar wat je niet kunt. Dit kan op allerlei gebieden zijn: leren, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid. Gebaseerd op de Feuerstein methode: kijken naar de ontwikkeling van de cognitieve functies die aan de basis liggen om te kunnen leren leren: welke zijn goed ontwikkeld en welke minder goed. Als aan deze basis gewerkt wordt zijn kinderen veel beter in staat om te (leren) leren en zie je dat ze het wél kunnen. Tijdens de begeleiding zijn de ouders/begeleiders aanwezig zodat ze weten op welke manier de behandeling aangeboden wordt en zij dit ook kunnen leren zodat het geleerde in de praktijk inzetbaar is.

Het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp inzetten voor kind en ouders of verzorgers.

Voor wie is Integrale Vroeghulp? Voor iedereen die zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van een jong kind tussen 0 tot 7 jaar. Wij denken mee over wat… • Er met een kind aan de hand is; • Het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen; • Ouders nodig hebben om het kind goed te begeleiden; • De gezinsleden nodig hebben als er een kind is dat extra zorgen met zich mee brengt; • Nodig is voor een goede samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het kind.

GGD Fryslân voert de Friese gemeenten jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. JGZ biedt advies en ondersteuning voor kinderen, ouders en opvoeders over de ontwikkeling, groei en gezondheid van kinderen. JGZ monitort, signaleert de gezondheid van kinderen en verwijst zonodig door voor vervolgonderzoek. Pedagogen kunnen hulp bieden bij opvoedingsondersteuning.

GGZ Santana is een gespecialiseerde GGZ organisatie met vestigingen in Heerenveen en Leeuwarden. Wij diagnosticeren en behandelen adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen met AD(H)D  en/ of Autisme en behandelen jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met NAH (=Niet Aangeboren Hersenletsel) vanaf IQ 75 met alle mogelijke psychiatrische comorbiditeit.