Humanitas DMH

Humanitas DMH biedt begeleiding/ondersteuning aan mensen (18+) met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen en/of een forensische titel en normaal tot hoogbegaafde mensen met ASS

Luhoff Coaching

Luhoff Coaching biedt persoonlijke coaching op maat aan mensen met (een vermoeden van) autisme en diens familie op momenten dat het wenselijk of nodig is. Geen diagnose of verwijzing nodig. Geen wachtlijst.

Stap naar werk

Stap naar werk is gespecialiseerd in het bieden van arbeidsgerichte dagbesteding, ontwikkeltrajecten, stages en andere werkmogelijkheden. Werk is het middel om te ontwikkelen. De deelnemer zet zelf de stap, daarbij bieden wij persoonsgerichte begeleiding. Naast de...

De Oase

Therapeutisch zorginstelling De Oase is gevestigd in het kleine, rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. De locatie is opgesplitst in twee woongroepen, waardoor er in...