Het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp inzetten voor kind en ouders of verzorgers.

Voor wie is Integrale Vroeghulp? Voor iedereen die zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van een jong kind tussen 0 tot 7 jaar. Wij denken mee over wat… • Er met een kind aan de hand is; • Het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen; • Ouders nodig hebben om het kind goed te begeleiden; • De gezinsleden nodig hebben als er een kind is dat extra zorgen met zich mee brengt; • Nodig is voor een goede samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het kind.

GGD Fryslân voert de Friese gemeenten jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. JGZ biedt advies en ondersteuning voor kinderen, ouders en opvoeders over de ontwikkeling, groei en gezondheid van kinderen. JGZ monitort, signaleert de gezondheid van kinderen en verwijst zonodig door voor vervolgonderzoek. Pedagogen kunnen hulp bieden bij opvoedingsondersteuning.

GGZ Santana is een gespecialiseerde GGZ organisatie met vestigingen in Heerenveen en Leeuwarden. Wij diagnosticeren en behandelen adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen met AD(H)D  en/ of Autisme en behandelen jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met NAH (=Niet Aangeboren Hersenletsel) vanaf IQ 75 met alle mogelijke psychiatrische comorbiditeit.

Zorgboerderij Moai Seldsum biedt dagbesteding en wonen.

Zorgbureau Stabiel biedt ambulante begeleiding door een erkende clientondersteuner