De Oase

Therapeutisch zorginstelling De Oase is gevestigd in het kleine, rustieke plaatsje Follega aan het Tjeukemeer in Friesland. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. De locatie is opgesplitst in twee woongroepen, waardoor er in kleine groepen zorg wordt geboden. Op deze manier biedt De Oase een veilige en geborgen omgeving aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen. Tevens zijn er optie na het 18e levensjaar vanuit de verlengde jeugdzorg.

Op De Oase wonen jeugdige met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De jeugdigen hebben veelal een indicatie zoals ADHD, ADD, ODD, ASS, hechtingsstoornis of hechtingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of eetproblematiek. Zij krijgen op De Oase de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben. Daarnaast kan De Oase begeleiding bieden in de vorm van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), intelligentieonderzoek uitvoeren met behulp van de IDS-2-NL en kunnen verschillende therapieën en trainingen ingezet worden, waaronder Cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie (EMDR), emotieregulatie training (ERT), weerbaarheidstraining, sociale vaardighedentraining en faalangsttraining. Naast de regulieren behandelingen zijn er ook maatwerktrajecten mogelijk.

Contactgegevens

Adres
Straatweg 28, 8535WH Follega
Telefoon
Website