Opvoedingsondersteuning

11 organisaties gevonden

Accare

Accare is een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie in brede zin voor de leeftijd van 0-18 jaar.

Anders Opvoeden

Andersopvoeden is een praktijk voor Therapie, EMDR, ouderbegeleiding en ouder/kindtrajecten.

Bloei Toegankelijke pedagogische praktijk

Bloei is een kleine, toegankelijke pedagogische praktijk. Bloei biedt pedagogische ondersteuning aan ouders van kinderen met autisme maar ook aan ouders met autisme.

De Duizendpoot Begeleiding/Coaching óf Bewindvoering en/of Mentorschap

De Duizendpoot is een jonge professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen.

De Oase

Therapeutisch zorginstelling De Oase is gevestigd in het plaatsje Follega aan het Tjeukemeer. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar.

Gewoon Happy! integratieve psychotherapie

Laagdrempelige vorm van therapie die het ‘kind, de ouders zelf’ centraal stelt, want ieder mens heeft hulpbronnen in zich die misschien nog niet door hem of haar ontdekt…

Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders.

Kids2care kinderthuiszorg

Kids2care kinderthuiszorg bv is een gespecialiseerde particuliere kinderthuiszorgorganisatie.