Leren en Onderwijs

17 organisaties gevonden

Briljant Brein

Begeleiding voor kinderen (va 3 jr) en mensen met leer- en ontwikkelingsproblemen bij autisme op het gebied van leren, werken en wonen. Gebaseerd op Feuerstein methode: ontwikkeling van…

Cedin Educatieve Dienstverlening

Cedin adviseert, traint en begeleidt professionals in de educatieve sector bij de uitvoering van hun werk.

De Blauwe Vogel Activiteiten & Begeleiding

Huiswerk begeleiding voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Educratief

Mensen met autisme en/of verstandelijke beperking; leeftijd 0-99 jaar Ondersteuning: ontwikkelgerichte leerlijnen en bijbehorende educatie spel- en leermaterialen

Mama Vita regio Drachten 

Mama Vita is een landelijk netwerk voor moeders van een kind met autisme.

Oudervereniging Balans (regio Friesland)

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie)

De RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie) is voor jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaten.

SKL Wille!

SKL Wille! biedt speciale kinderopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Stap naar werk

Stap naar werk is gespecialiseerd in het bieden van arbeidsgerichte dagbesteding, ontwikkeltrajecten, stages en andere werkmogelijkheden

Stichting Autisme Campus

De droom van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken, zodat de jongeren op…

Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM)

SWOM heeft als doel Young Professionals met een psychische of lichamelijke (arbeids)beperking op weg te helpen naar een succesvolle toekomst. We begeleiden zowel in de inrichting van het…