Dagbesteding en Werken

48 organisaties gevonden

‘t Groene Alternatief

t Groene Alternatief is een kleinschalig groen zorgbedrijf.

Bedriuwenpleats It Aventoer

Dagbesteding en 24-uurszorg/wonen.

Buiten Gewoon

Buiten Gewoon dagbesteding biedt mensen, die vanwege een beperking niet of moeilijk aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen, een dagbesteding aan die gericht is op het groen en het…

De Geitenmeijerij Zorg- en logeerboerderij

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

DOKS

Doks is aangesloten bij de zorgboerderijen en biedt dag-en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, een psychische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en een stoornis in…

Drok Dwaande

Groot in kleinschaligheid, voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag!

Helianthus Zathe

Werk en Dagbesteding in en rondom een luxe Bed&Breakfast op een prachtige boerderij in een sfeervolle omgeving.

Het Sleutelbos

Het Sleutelbos biedt kleinschalige dagbesteding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking.

Hoeve Hoogland

Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid, met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren.

Op ‘e Timpe

Stichting Zorg en Leerbedrijf Op 'e Timpe is een kleinschalige organisatie voor werk, dagbesteding, opleiding en integratie van mensen met een beperking.

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút

Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking & dagbesteding in een agrarische setting.

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen.

Rondomzorg

Rondomzorg slaat de slag tussen zorg verlenen, creativiteit, verbinding en dicht bij jezelf blijven.

Somar Sociale Marktplaats

Somar is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke enof lichamelijke beperking. Somar staat voor de sociale marktplaats.

Stella Mares

Stella Mares is een Zorgatelier. Het biedt 'Kleinschalige creatieve dag- en vrijetijdsbesteding'.

Stichting Sprank

Sprank is een christelijke zorginstelling en geeft op' Wenwille' woonbegeleiding aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Stichting Zorg op Maat

ZoM begeleidt kwetsbare mensen in deze samenleving met het houden van de regie over hun eigen leven.

Talant

Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin - op…

Uniek Talent

Kleinschalige woonlocatie met dagbesteding

V.O.F. de Aanleg

Dagbesteding voor jongeren.

Wielzicht Dagbesteding

Wielzicht Dagbesteding biedt dagbesteding aan kinderen met een beperking tot 12 jaar.

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum biedt dagbesteding en onderwijs.

Zorgboederij De Meezinger

Zorgboerderij de Meezinger biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking, dagzorg aan ouderen en leer-werktrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Zorgboederij De Weidevogel

Zorgboerderij De Weidevogel biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij ‘t Boerehiem

Zorgboerderij 't Boerehiem biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Tevens zijn er 2 aangepaste vakantiehuizen.

Zorgboerderij ‘t Hummelhûs

’t Hummelhûs is een kinderopvang en levert zorg op maat op twee prachtige boerderij-locaties.

Zorgboerderij ‘t Lemsterhop

t Lemsterhop biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij Berne Wille

Berne Wille biedt (individuele) begeleiding en kortdurend verblijf aan cliënten, vanaf vijf jaar, met een mentale en/of (in mindere mate) fysieke beperking.

Zorgboerderij De Bokkesprong

Zorgboerderij De Bokkesprong biedt dagbesteding en logeeropvang aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij De Bouwhoeve

Zorgboerderij De Bouwhoeve biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij De Buorren

Zorgboerderij de Buorren biedt een veilige plek aan cliënten. De cliënt krijgt ondersteuning in de alledaagse levensbehoeften en bij het creëren van een rol binnen de maatschappij.

Zorgboerderij De Flint

Zorgboerderij De Flint biedt 24 uurszorg op het gebied van wonen, werken, logeren en dagbesteding aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Zorgboerderij De Fochtel

Leer-werk-woon boerderij de Fochtel biedt dagbesteding leer-werk trajecten aan op het agrarische bedrijf.

1 2