Dagbesteding en Werken

51 organisaties gevonden

Zorgboerderij De Buorren

Zorgboerderij de Buorren biedt een veilige plek aan cliënten. De cliënt krijgt ondersteuning in de alledaagse levensbehoeften en bij het creëren van een rol binnen de maatschappij.

Zorgboerderij De Flint

Zorgboerderij De Flint biedt 24 uurszorg op het gebied van wonen, werken, logeren en dagbesteding aan jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Zorgboerderij De Fochtel

Leer-werk-woon boerderij de Fochtel biedt dagbesteding leer-werk trajecten aan op het agrarische bedrijf.

Zorgboerderij De Gaegelpolle

Zorgboerderij De Gaegelpolle is een ambachtelijk agrarisch bedrijf aan de rand van Oosterwolde.

Zorgboerderij De Noardewyn

Bessenkwekerij De Noardewyn is een fruitbedrijf met als hoofddoel het kweken van blauwe bessen voor de verse consumptie. In deze boerderij is in 2005 ook een zorgboerderij (cliënten…

Zorgboerderij De Poartepleats

Kinderopvang, de avontuurlijke opvang voor uw kind. Waar het buitenleven en dieren een belangrijke plek innemen in de dagelijkse routine.

Zorgboerderij de Twa Buken

Zorgboerderij De Twa Bûken biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de vorm van dagbesteding en weekend opvang voor kinderen.

Zorgboerderij Donia State Wester

Zorgboerderij Donia State Wester biedt zorg aan in de vorm van dagbesteding en wonen op de boerderij.

Zorgboerderij Frondida

Woon-zorgboerderij Frondida is een kleinschalig, beschermd wonen initiatief. 

Zorgboerderij het Hooivak

Zorgboerderij Het Hooivak verleent persoonlijke ondersteuning aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij het Pompsterryt

Zorgboerderij het Pompsterryt is een woonplek voor mensen met een beperking.

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet biedt dagbesteding, logeeropvang en wonen.

Zorgboerderij It Swin

Zorgboerderij It Swin biedt dagbsteding, dagverzorging aan kinderen en volwassenen.

Zorgboerderij Moai Seldsum

Zorgboerderij Moai Seldsum biedt dagbesteding en wonen.

Zorgbureau Stabiel

Zorgbureau Stabiel biedt ambulante begeleiding door een erkende clientondersteuner.

1 2