Accare

Accare is een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie in brede zin voor de leeftijd van 0-18 jaar, met uitloop tot 25 jaar wanneer jongeren al in zorg zijn. We bieden onder andere hulp voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers met een autisme spectrum stoornis (ASS), al dan niet met co morbide (bijkomende) problematiek zoals andere psychiatrische klachten en cognitieve beperkingen. We doen zowel diagnostiek als behandeling.

Contactgegevens

Adres
Berglaan 12, 9203AG Drachten
Telefoon