De Geitenmeijerij Zorg- en logeerboerderij

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

• Door de week is er dagbesteding volwassenen voor mensen vanaf 17 jaar, die kampen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Er is plaats voor mensen met NAH en mensen die aandoeningen hebben in het ASS-spectrum.
Tevens biedt de Geitenmeijerij een re-integratieprogramma aan waarmee mensen gestimuleerd worden terug te keren op de arbeidsmarkt.

• Door de week is er een dagbesteding jeugd. De Geitenmeijerij biedt leerplichtige jongeren die een time-out nodig hebben een prikkelarme omgeving. Daarnaast is er elke woensdagmiddag een buitenschoolse opvang voor kinderen die moeilijk of niet op een reguliere BSO terecht kunnen, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen.

• De Geitenmeijerij heeft drie keer per maand een logeerweekend voor kinderen met ASS, ADHD, psychische problematiek en verstandelijke beperkingen. De kinderen, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, zijn verdeeld over vaste groepen van hoogstens acht logees. Zij hebben vaste begeleiders.

Contactgegevens

Adres
Noordeinde 27, 8428HL Fochteloo
Telefoon
Telefoon