Drok Dwaande

Werk voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag die (nog) niet mee kunnen komen in het reguliere arbeidsproces.
Onder werk verstaan wij dagbesteding, daginvulling en arbeidstoeleiding.
Drok Dwaande ondersteunt en stimuleert met als doel:
Met plezier zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken en te leven.
We werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
Dit wil zeggen dat we – waar mogelijk – samenwerken met ouders, vertegenwoordigers en overige professionals om een zo stabiel mogelijk draagvlak te creëren voor onze medewerkers.

Contactgegevens

Adres
Warmoltsstrjitte 35, 9281PL Harkema
Telefoon