GGD Fryslân

GGD Fryslân voert de Friese gemeenten jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. JGZ biedt advies en ondersteuning voor kinderen, ouders en opvoeders over de ontwikkeling, groei en gezondheid van kinderen. JGZ monitort, signaleert de gezondheid van kinderen en verwijst zonodig door voor vervolgonderzoek. Pedagogen kunnen hulp bieden bij opvoedingsondersteuning.

Contactgegevens

Adres
Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden
Telefoon