Hoeve Hoogland

Hoeve Hoogland kenmerkt zich door een kleinschalige community waarin mensen een beschermde plek vinden om hun dag zinvol te besteden en om begeleiding te krijgen. Deze kleinschaligheid maakt dat we betrokken en open zijn met onze deelnemers. We denken vanuit een coöperatief concept waarin werkers en deelnemers samen overleggen en beslissen hoe we Hoeve Hoogland vormgeven en hoe we eventuele problemen oplossen. De doelstelling van Hoeve Hoogland is tweeledig. 1.Hoeve Hoogland richt zich op het duurzaam en lokaal voedsel produceren en hiermee een aantal huishoudens voorzien van puur lokaal eten. 2.Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid, met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren.

Contactgegevens

Adres
De Voorstreek 7, 9873PJ Gerkesklooster
Telefoon