Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders. We behandelen en ondersteunen hen in complexe nood- en crisissituaties. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind in het gezin staat altijd voorop. Onze hulp sluit aan bij de wijk- en gebiedsteams en begint zomogelijk thuis. Naast Ambulante gezinsinterventies kent Jeugdhulp Friesland Pleegzorg, Dagbehandeling, 24 uurszorg jongere en oudere jeugd en spoedeisende hulp. Jongeren met een autisme spectrum stoornis(ASS) komen in alle afdelingen voor. Voor jonge kinderen met ASS problematiek is er in Sneek en Leeuwarden een specialistische ASS groep. Voor de ontwikkelings- en de opvoedingsproblematiek is een multidisciplinair team beschikbaar, waar onder een ouderbegeleider/pedagogisch medewerker, een logopedist, een fysiotherapeut, een arts en een gedragswetenschapper.

Contactgegevens

Adres
Badweg 4, 8934AA Leeuwarden
Telefoon