MEE Noord

De zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking wordt dichter bij huis geregeld. Daarom is jouw gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken, de jeugdwet, WMO en de participatiewet. MEE Friesland blijft zich inzetten voor kwetsbare burgers. Wij hebben afspraken gemaakt met Friese gemeenten over de cliëntondersteuning (OCO). Onze consulenten werken samen met andere professionals in de sociale wijkteams bij jou in de buurt. Daarnaast biedt MEE: onafhankelijke client ondersteuning vanuit de WLZ - Specialistische jeugd ondersteuning, toekomstcoach, diagnostiek voor kinderen en volwassenen.

Contactgegevens

Adres
Sixmastraat 66 A, 8932PA Leeuwarden
Telefoon
Website