RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie)

De RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie) is voor jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaten.
Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo- niveau of vanaf mbo-2.
Ook is de RMC voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
Zoals jongeren van vso, praktijkonderwijs en mbo-entree.

Er wordt met bovenstaande jongeren contact opgenomen om uit te zoeken of ze mogelijk terug kunnen naar het onderwijs
Of dat ze begeleid moeten worden naar arbeid of hulpverlening.
De stappen van de jongeren worden gemonitord tot het moment de jongere 23 jaar wordt.

Als een jongere een meervoudige problematiek heeft, kan de jongere gemeld worden bij het RMC-consultatieteam.
Het consultatieteam bestaat uit ROC Friese Poort en ROC Friesland College, VNN, een zelfstandige psychologe/orthopedagoge, vertegenwoordiger van Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden onder voorzitterschap van de RMC trajectcoördinator.Het RMC-consultatieteam komt wekelijks bij elkaar.
De problematiek van de jongere wordt geanalyseerd op basis van het aanmeldingsformulier, een intakegesprek en dossieronderzoek.
Er wordt op basis van de analyse een advies aan de aanmelder en de jongere gegeven en er wordt een regievoerder aangesteld.

De RMC Friesland Noord werkt voor de gemeenten;
Leeuwarden, Harlingen, Waadhoeke, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
De gemeente Leeuwarden is contactgemeente.

Contactgegevens