Stichting Autisme Campus

De droom van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken, zodat de jongeren op deze campus -en daarna- een gelukkig, zinvol en uitdagend leven kunnen leiden. De stichting is een initiatief van ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Contactgegevens

Adres
8440 AN Heerenveen