SWV Fryslan Noard

Het doel van Passend Onderwijs is om een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan leerlingen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken onze reguliere VO- en onze VSO-scholen samen in ons samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is zowel van als voor de schoolbesturen in onze regio.

Contactgegevens

Adres
Melkemastate 29, 8903JM Leeuwarden
Telefoon