Uniek Talent

Uniek Talent is een kleinschalige zorgorganisatie die thuisondersteuning, verschillende vormen van dagbesteding, beschermd wonen en 24-uurs zorg aanbiedt aan mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek en mensen met een vorm van ASS. Wij bieden hulp en ondersteuning op individuele hulpvragen met als doel het participeren en socialiseren in de maatschappij.

Contactgegevens

Adres
Dubbele Regel 16, 8441AP Heerenveen
Telefoon