Zorgboerderij De Fochtel

Leer-werk-woon boerderij de Fochtel biedt dagbesteding leer-werk trajecten aan op het agrarische bedrijf. Men is dagelijks bezig met alle werkzaamheden die op het bedrijf moeten gebeuren zoals het voeren en verzorgen van de dieren, land- en oogstwerkzaamheden e.d. Tevens zijn er zeven begeleid-wonenplekken voor jongeren met een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende vormen van begeleiding. Mensen kunnen veel begeleiding krijgen, maar kunnen ook bijna zelfstandig wonen. In de 'Bijschure' is de dagopvang van ouderen. Dit is een grote woonkeuken waar vanuit men de mogelijkheden van de boerderij kan gebruiken voor een zinvolle daginvulling.

Contactgegevens

Adres
Zuideinde 56, 8428HG Fochteloo
Telefoon