Categorie organisaties

113 organisaties gevonden

‘t Groene Alternatief

t Groene Alternatief is een kleinschalig groen zorgbedrijf.

Accare

Accare is een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie in brede zin voor de leeftijd van 0-18 jaar.

Alliade jeugdzorg

Alliade biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking én hun ouders hulp en ondersteuning.

Anders Opvoeden

Andersopvoeden is een praktijk voor Therapie, EMDR, ouderbegeleiding en ouder/kindtrajecten.

Aukje’s Zorgaanbod

Specialistische en praktische begeleiding op maat voor kind en gezin.

Autisme Kafé Tytsjerksteradiel

Het Auti Kafé in Burgum is een gezellige en veilige plek om uit te gaan voor jongeren met autisme.

Bedriuwenpleats It Aventoer

Dagbesteding en 24-uurszorg/wonen.

Bloei Toegankelijke pedagogische praktijk

Bloei is een kleine, toegankelijke pedagogische praktijk. Bloei biedt pedagogische ondersteuning aan ouders van kinderen met autisme maar ook aan ouders met autisme.

Briljant Brein

Begeleiding voor kinderen (va 3 jr) en mensen met leer- en ontwikkelingsproblemen bij autisme op het gebied van leren, werken en wonen. Gebaseerd op Feuerstein methode: ontwikkeling van…

Buiten Gewoon

Buiten Gewoon dagbesteding biedt mensen, die vanwege een beperking niet of moeilijk aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen, een dagbesteding aan die gericht is op het groen en het…

Cedin Educatieve Dienstverlening

Cedin adviseert, traint en begeleidt professionals in de educatieve sector bij de uitvoering van hun werk.

De Blauwe Vogel Activiteiten & Begeleiding

Huiswerk begeleiding voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De Dowetil

De Dowetil is een logeerhuis voor meisjes met een beperking tot 20 jaar.

De Duizendpoot Begeleiding/Coaching óf Bewindvoering en/of Mentorschap

De Duizendpoot is een jonge professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen.

De Geitenmeijerij Zorg- en logeerboerderij

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

De Oase

Therapeutisch zorginstelling De Oase is gevestigd in het plaatsje Follega aan het Tjeukemeer. Er wordt in huislijke sfeer opvang geboden voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar.

De Schakel-educatief

Autisme specialist jeugd, begeleiding bij autisme voor kinderen en volwassenen.

DOKS

Doks is aangesloten bij de zorgboerderijen en biedt dag-en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, een psychische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en een stoornis in…

Driestroomhuis Klim-op

Driestroomhuis Klim-op Drachten is een kleinschalige woonvorm.

Drok Dwaande

Groot in kleinschaligheid, voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag!

Drummable Iris van der Staay

Drummable is speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die midden in hun motorische ontwikkeling staan en die soms iets meer moeite hebben met gym of andere…

Educratief

Mensen met autisme en/of verstandelijke beperking; leeftijd 0-99 jaar Ondersteuning: ontwikkelgerichte leerlijnen en bijbehorende educatie spel- en leermaterialen

Factor 5

Factor 5 is een organisatie die ambulante persoonlijke begeleiding biedt aan jongeren en jong-volwassen met multi-problematiek.

1 2 3 4