Begeleiding

31 organisaties gevonden

Aukje’s Zorgaanbod

Specialistische en praktische begeleiding op maat voor kind en gezin.

Briljant Brein

Begeleiding voor kinderen (va 3 jr) en mensen met leer- en ontwikkelingsproblemen bij autisme op het gebied van leren, werken en wonen. Gebaseerd op Feuerstein methode: ontwikkeling van…

De Blauwe Vogel Activiteiten & Begeleiding

Huiswerk begeleiding voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De Dowetil

De Dowetil is een logeerhuis voor meisjes met een beperking tot 20 jaar.

De Duizendpoot Begeleiding/Coaching óf Bewindvoering en/of Mentorschap

De Duizendpoot is een jonge professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen.

De Schakel-educatief

Autisme specialist jeugd, begeleiding bij autisme voor kinderen en volwassenen.

Factor 5

Factor 5 is een organisatie die ambulante persoonlijke begeleiding biedt aan jongeren en jong-volwassen met multi-problematiek.

Foveo Zorg en dienstverlening

Woonopvang voorjongvolwassenen met ASS vnl i.c.m. LVB.

Het reizende koffertje

Het reizende koffertje biedt creatieve hulpverlening op maat.

Hoeve Hoogland

Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid, met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren.

Inter-Psy

INTER-PSY biedt geestelijke gezondheidszorg middels behandeling, begeleiding en diagnostiek aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische klachten.

It Lytshûs

Begeleiding voor ‘jong’ volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of ASS.

Logeerhuis Heerenveen

Kinderen tussen 4 en 18 jaar met gedragsproblemen (ADHD en autisme). Het gaat om logeeropvang, naschoolse opvang en individuele begeleiding.

MeiDy

Ambulante zorg en ondersteuning, jongerencoach en een ouder & kind huis.

MoleMann Mental Health

Molemann Mental Health Clinics is een AWBZ-erkende polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen. Iedereen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen, zoals (een vermoeden van) ADHD,…

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen.

Praktijk Buitenpost

Centrum Ambulant Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost.

Reik

Reik is een expertise- en behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Rondomzorg

Rondomzorg slaat de slag tussen zorg verlenen, creativiteit, verbinding en dicht bij jezelf blijven.

Stichting Sprank

Sprank is een christelijke zorginstelling en geeft op' Wenwille' woonbegeleiding aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Stichting Zorg op Maat

ZoM begeleidt kwetsbare mensen in deze samenleving met het houden van de regie over hun eigen leven.

Synaeda

Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Talant

Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin - op…

Therapeutische zorginstelling De Oase

De Oase is een therapeutische zorginstelling voor kinderen/jongeren.