Dagbesteding en Werken

51 organisaties gevonden

‘t Groene Alternatief

t Groene Alternatief is een kleinschalig groen zorgbedrijf.

Bedriuwenpleats It Aventoer

Dagbesteding en 24-uurszorg/wonen.

Buiten Gewoon

Buiten Gewoon dagbesteding biedt mensen, die vanwege een beperking niet of moeilijk aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen, een dagbesteding aan die gericht is op het groen en het…

De Geitenmeijerij Zorg- en logeerboerderij

De Geitenmeijerij biedt hulp aan mensen in verschillende situaties en met verschillende zorgvragen.

DOKS

Doks is aangesloten bij de zorgboerderijen en biedt dag-en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, een psychische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en een stoornis in…

Drok Dwaande

Groot in kleinschaligheid, voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag!

Halte Hoogland

Hoeve en Halte Hoogland zijn beide werkende bedrijven, met hun eigen werkprocessen en leveren producten af. Voor Halte is dat catering en een restaurant midden op het busstation…

Helianthus Zathe

Werk en Dagbesteding in en rondom een luxe Bed&Breakfast op een prachtige boerderij in een sfeervolle omgeving.

Het Sleutelbos

Het Sleutelbos biedt kleinschalige dagbesteding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking.

Hoeve Hoogland

Hoeve en Halte Hoogland zijn beide werkende bedrijven en leveren producten af. Voor Hoeve is dat lokaal geproduceerd eten als groentes, zuivel (we melken geiten) en rundvlees.

Op ‘e Timpe

Stichting Zorg en Leerbedrijf Op 'e Timpe is een kleinschalige organisatie voor werk, dagbesteding, opleiding en integratie van mensen met een beperking.

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút

Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking & dagbesteding in een agrarische setting.

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen.

Pi-groep

Pi-groep richt zich op kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. Hierbij werken we intensief samen met familie en het netwerk rondom de cliënt.

Rondomzorg

Rondomzorg slaat de slag tussen zorg verlenen, creativiteit, verbinding en dicht bij jezelf blijven.

Somar Sociale Marktplaats

Somar is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke enof lichamelijke beperking. Somar staat voor de sociale marktplaats.

Stap naar werk

Stap naar werk is gespecialiseerd in het bieden van arbeidsgerichte dagbesteding, ontwikkeltrajecten, stages en andere werkmogelijkheden

Stella Mares

Stella Mares is een Zorgatelier. Het biedt 'Kleinschalige creatieve dag- en vrijetijdsbesteding'.

Stichting Sprank

Sprank is een christelijke zorginstelling en geeft op' Wenwille' woonbegeleiding aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.

Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM)

SWOM heeft als doel Young Professionals met een psychische of lichamelijke (arbeids)beperking op weg te helpen naar een succesvolle toekomst. We begeleiden zowel in de inrichting van het…

Stichting Zorg op Maat

ZoM begeleidt kwetsbare mensen in deze samenleving met het houden van de regie over hun eigen leven.

Talant

Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin - op…

Uniek Talent

Kleinschalige woonlocatie met dagbesteding

V.O.F. de Aanleg

Dagbesteding voor jongeren.

Wielzicht Dagbesteding

Wielzicht Dagbesteding biedt dagbesteding aan kinderen met een beperking tot 12 jaar.

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum biedt dagbesteding en onderwijs.

Zorgboederij De Meezinger

Zorgboerderij de Meezinger biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking, dagzorg aan ouderen en leer-werktrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Zorgboederij De Weidevogel

Zorgboerderij De Weidevogel biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij ‘t Boerehiem

Zorgboerderij 't Boerehiem biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Tevens zijn er 2 aangepaste vakantiehuizen.

Zorgboerderij ‘t Hummelhûs

’t Hummelhûs is een kinderopvang en levert zorg op maat op twee prachtige boerderij-locaties.

Zorgboerderij ‘t Lemsterhop

t Lemsterhop biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij Berne Wille

Berne Wille biedt (individuele) begeleiding en kortdurend verblijf aan cliënten, vanaf vijf jaar, met een mentale en/of (in mindere mate) fysieke beperking.

Zorgboerderij De Bokkesprong

Zorgboerderij De Bokkesprong biedt dagbesteding en logeeropvang aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij De Bouwhoeve

Zorgboerderij De Bouwhoeve biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

1 2