Drachten

12 organisaties gevonden

Accare

Accare is een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie in brede zin voor de leeftijd van 0-18 jaar.

Cedin Educatieve Dienstverlening

Cedin adviseert, traint en begeleidt professionals in de educatieve sector bij de uitvoering van hun werk.

Driestroomhuis Klim-op

Driestroomhuis Klim-op Drachten is een kleinschalige woonvorm.

Factor 5

Factor 5 is een organisatie die ambulante persoonlijke begeleiding biedt aan jongeren en jong-volwassen met multi-problematiek.

GGZ In de Bres

In de Bres bij psychische problemen.

Luhoff Coaching

Luhoff Coaching biedt persoonlijke coaching op maat aan mensen met (een vermoeden van) autisme en diens familie op momenten dat het wenselijk of nodig is. Geen diagnose of…

Mama Vita regio Drachten 

Mama Vita is een landelijk netwerk voor moeders van een kind met autisme.

Pi-groep

Pi-groep richt zich op kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. Hierbij werken we intensief samen met familie en het netwerk rondom de cliënt.

Stichting Samendracht

Stichting Samendracht is een ouderinitiatief en biedt een woonvorm met begeleiding voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een normaal tot hoger IQ

Stichting Sprank

Sprank is een christelijke zorginstelling en geeft op' Wenwille' woonbegeleiding aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen.