Leeuwarden

23 organisaties gevonden

Educratief

Mensen met autisme en/of verstandelijke beperking; leeftijd 0-99 jaar Ondersteuning: ontwikkelgerichte leerlijnen en bijbehorende educatie spel- en leermaterialen

Gezondheidscentrum Nijlân H. bij de Weg, psychiater

Zelfstandig Gevestigd Psychiater (ZGP) werkzaam in Leeuwarden.

Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders.

Kinnik Kind en jeugd GGZ

Kind en jeugd tot 18 jaar: poliklinische behandeling, dagbehandeling kliniek, wonen autisme.

MoleMann Mental Health

Molemann Mental Health Clinics is een AWBZ-erkende polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen. Iedereen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen, zoals (een vermoeden van) ADHD,…

RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie)

De RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie) is voor jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie de school verlaten.

Rondomzorg

Rondomzorg slaat de slag tussen zorg verlenen, creativiteit, verbinding en dicht bij jezelf blijven.

SKL Wille!

SKL Wille! biedt speciale kinderopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Stichting Zorg op Maat

ZoM begeleidt kwetsbare mensen in deze samenleving met het houden van de regie over hun eigen leven.

Stumass

Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen.

Synaeda

Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Verkeersschool Sijtsma

Verkeersschool Sijtsma beschikt over een moderne lesauto met automatische transmissie. Geschikt voor mensen met Autisme.

ZO! zorgoplossingen, Praktijk voor kinder-, jeugdpsychologie en orthopedagogiek

ZO! is een praktijk voor psychologie en orthopedagogiek (1e en 2e lijns GGZ ) waar diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt gegeven aan gezinnen, kinderen en jongeren tot ongeveer…